Last update was 2 months ago

votankhong.net

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Vô Tận Không

Description: Diễn đàn Vô Tận Không

Tags: votankhong tận không

SEO Information

Index Info For: votankhong.net

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 115.78.73.214

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 34

City: Dung

Latitude: 19.833299636841

Longitude: 105.25

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
votankhong.net IN A 3600 ip: 115.78.73.214
votankhong.net IN NS 3600 target: ns1.pavietnam.vn
votankhong.net IN NS 3600 target: ns2.pavietnam.vn
votankhong.net IN NS 3600 target: nsbak.pavietnam.net
votankhong.net IN SOA 3600 mname: nsbak.pavietnam.net
rname: hostmaster.votankhong.net
serial: 2017111105
refresh: 14400
retry: 3600
expire: 1209600
minimum-ttl: 86400

Domain information

Domain Suffix: Network

Site Analysis

Site technologies: vBulletin

Keyword density

# keyword count density %
1 đàn 37 4.22
2 diễn 37 4.22
3 chủ 20 2.28
4 cuối 18 2.05
5 thống 16 1.83
6 thiết 15 1.71
7 lập 15 1.71
8 tận 15 1.71
9 bao 13 1.48
10 ban 12 1.37
11 của 12 1.37
12 viên 10 1.14
13 thành 10 1.14
14 núi 9 1.03
15 thông 9 1.03
16 hành 8 0.91
17 giả 8 0.91
18 riêng 8 0.91
19 dành 8 0.91
20 lúc 7 0.8
21 vực 7 0.8